Piyawat Jirapongsuwan, Ph.D.

Piyawat Jirapongsuwan, Ph.D.

SVP, Innovation Head
CIMB Thai Bank